GARANTIBETINGELSER FOR UDEINVENTAR PRODUKTER

Garantien på produkter fra UDEINVENTAR er reguleret af gældende lovgivning. Standardgarantiperioden er 24 måneder eller ifølge bekræftet ordre.
Al håndtering, vedligeholdelse, opbevaring og generel brug af Udeinventar produkter skal være i overensstemmelse med alle de anbefalinger og brugsanvisninger, der er angivet af producenten. Ved håndtering af betonprodukter er det kun nødvendigt at vedligeholde produktets betondele.

Produkter af polypropylen er følsomme over for temperaturændringer (de bliver blødere ved varmere temperaturer og porøse i koldere temperaturer). Af denne grund anbefaler vi forsigtig håndtering ved temperaturer under 5 °C for at undgå skader.

Det er nødvendigt at forankre bænkene til jorden. Bænkene er ikke beregnet til at blive anvendt til mobilt brug. I tilfælde af, at bænken ikke er forankret til jorden, kan vi ikke garantere produktets stivhed og stabilitet. I tilfælde af at spændskiver løsnes af denne årsag, vil det ikke blive betragtet som reklamationsberettet.

Produkternes emballage er fremstillet til at være beskyttende og er kun beregnet til transport. Selv for midlertidig opbevaring skal produktet altid være uemballeret. Dette forhindrer kondensering af luftfugtighed under emballagen og beskadigelse af produktets overflade. Produkterne skal installeres eller opbevares straks på et tørt ventileret lager eller i et åbent område dækket med en presenning, så de er beskyttet mod støv, samtidig med at der er tilstrækkelig ventilation.

Garantien omfatter ikke, hvis produkterne er blevet beskadiget på grund af hærværk, forkert opbevaring (f.eks. gademøbler i træ, der blev opbevaret ubeskyttet og udsat for direkte sollys eller regn), synlig mekanisk beskadigelse, naturlig slitage under brug, eksterne klimaeffekter og naturkatastrofer. Garantien gælder ikke for bestemte materialegenskaber, såsom små revner i træet på grund af temperaturændringer og fugtighed i det omgivende miljø og træet får en naturlig grå farve. For betondele gælder garantien ikke for forbigående forvitring og mulige farveforskelle. Ændringer i overfladen på betondele, som opstår på grund af vejreffekter, er ikke underlagt garanti. I metaldele gælder krav ikke til aflejringer og pletter på rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål, som er forårsaget på grund af fedt og snavs, der sætter sig på overfladen.

Følgende garantiperioder gælder for UDEINVENTAR produkter:

1. Varmgalvaniserede stålkonstruktionselementer 24 måneder rust
2. Stålkonstruktionselementer galvaniseret med pulverbelægning 24 måneder rust
3. Konstruktionselementer af rustfrit stål AISI 304 24 måneder rust
4. Konstruktionselementer af støbejern med lak af polyuretan 24 måneder rust
5. Trædele – gran/lærk 24 måneder svamp, råd, mug
6. Trædele – eg 24 måneder svamp, råd, mug
7. Trædele – fyrretræ THERMOWOOD 24 måneder svamp, råd, mug
8. Betonkonstruktionselementer C 35/45 24 måneder
9. Spændeskiver 24 måneder rust
10. Beholdere af polypropylen 24 måneder


VEDLIGEHOLDELSE AF UDEINVENTAR PRODUKTER

På trods af den høje levetid og den relative vedligeholdelsesfrie kvalitet, som gademøbler fra UDEINVENTAR har, er det nødvendigt at behandle møblerne i henhold til producentens anvisninger for at opretholde de ideelle egenskaber. Dette forlænger møbelets brugsfunktioner såvel som æstetisk udseende og forhindrer yderligere skade på produktet.
Alle gademøbler bliver snavsede på grund af brug, klimaforhold og andre påvirkninger udefra, så det er nødvendigt at rengøre dem regelmæssigt. Til dette formål anvendes en sæbeopløsning og en klassisk køkkensvamp. Det er ikke tilladt at bruge kemiske opløsningsmidler til at rengøre nogen del af gademøblerne. Det er også nødvendigt at kontrollere gademøblerne regelmæssigt og reparere dem, hvis der findes skader, for at forhindre yderligere nedbrydning. Som en del af den regelmæssige kontrol (mindst én gang hver 6. måned) er det også nødvendigt at stramme fastgørelseselementet i rustfrit stål for at undgå nedbrydning eller tyveri.
Følg altid producentens instruktioner, når gademøbler / parkmøbler rengøres eller vedligeholdes!


VEDLIGEHOLDELSE AF STÅL

Vedligeholdelse af gademøbler / parkmøbler fremstillet af stålklasse 11 – varmdyppet zink eller galvaniseret stål med pulverbelægning
Påkrævet vedligeholdelse, der skal udføres mindst hver 6. måned:
1. Rengøring og vask af produktets overflade med en mild sæbeopløsning
2. Tjek og om nødvendigt stramning af løse spændeskiver af rustfrit stål
3. Tjek af stålkonstruktionens overflade og om nødvendigt reparation af denne
I følge punkt 3. Instruktioner til reparation af korrosionsbeskyttende overfladeskader forårsaget af galvanisering eller kataforese og derefter pulverbelægningsfarver

Følgende skal evalueres før reparation:
1. Skadens omfang
2. Omgivende temperatur skal være inden for +5 °C til +40 °C
3. Luftfugtighed må ikke overstige 80 %
4. Overfladetemperatur må ikke være mindre end 3 °C over dugpunkt

Reparationsprocedure:
1. Rens mekanisk det beskadigede område. Overfladen skal være ren, tør og ikke fedtet
2. Rens fedt af med alkohol eller petroleum
3. Gør overfladen ru med P120-sandpapir
4. Påfør zinkfarve med et højt indhold af zink, mindst 0,96 %
5. Efter tørring bruges P280-sandpapir til at afkratte og gøre overfladen let ru
6. Påfør pulverbelagt maling blandet med fortynder – ifølge producentens datablade

 

Vedligeholdelse af gademøbler / parkmøbler fremstillet af rustfrit stål

AISI 304 rustfrie stålprodukter har fremragende egenskaber og er også meget modstandsdygtige over for kemisk korrosion/vandkorrosion og mekaniske skader. Som med andre materialer kan fedt, støv, små metalpartikler og rust i luften samt normal slitage forårsage pletter, misfarvning og usædvanlige deformationer. For at undgå disse ændringer i møblerne er det nødvendigt at vedligeholde dem og vaske dem. Som allerede nævnt skal møblerne rengøres med en blød sæbeopløsning eller et mildt rengøringsmiddel. Derefter skal de kun vaskes med vand og tørres af med en ren, tør klud. Det er forbudt at bruge aggressive kemiske produkter til at rengøre produkter af rustfrit stål. Især ståluld eller slibende rengøringsmidler, der indeholder sand og lignende ru materialer.
Metoder til at fjerne kontaminering på rustfrit stål:


a) Almindelig rengøring – vand med sæbe eller mildt rengøringsmiddel: vask med en svamp, skyl med rent vand og tør af
b) Fingeraftryk – vand med sæbe eller organisk opløsningsmiddel: vask med en svamp, skyl med rent vand og tør af
c) Spor af olie og fedt – organisk opløsningsmiddel (acetone, alkohol): rengør med sæbevand, skyl med rent vand og tør af

Efter fjernelse af urenhederne som beskrevet ovenfor er ståloverfladen ren. Efter hver rengøring anbefales det stærkt at opretholde ståloverfladens ideelle egenskaber ved at behandle den med paraffinskum i en spraybehandling. Disse spray fås i større byggecentre. Skummet fordeles jævnt over stålets overflade, og efter en let tørring poleres det med en tør og ren klud. Dette skaber en tynd film på overfladen, som forhindrer oxidation og beskytter særligt mod fedt og fingeraftryk. Brug af dette paraffinskum anbefales også af producenten inden første ibrugtagning af produktet.

Låse og mekanismer – jævnlig vedligeholdelse påkrævet hver 3. måned
1. Rengør låsene for snavs og støv – vi anbefaler at bruge en klud eller børste til dette
2. Test låsefunktionen
3. Anvend en oliebaseret blanding – smøring af låse og mekanismer
4. Åbn og lås flere gange, så olien trænger ind i hele mekanismen

Vigtig information om optrækkelige, aftagelige søjler og andre låsbare mekanismer!
Især før og i løbet af vinteren er det nødvendigt at behandle mekanismerne i henhold til ovennævnte punkter 1 til 4. Det er nødvendigt at gøre dette efter behov. Der er ikke angivet noget nøjagtigt vedligeholdelsesinterval, da det hovedsageligt afhænger af eksterne vejrforhold, hvor meget møblerne bliver brugt og møblernes renhed, dog mindst en gang hver 3. måned. For at forhindre at søjlerne fryser til i vintersæsonen, er det nødvendigt at behandle de dele, der passer ind, med fedt eller blanding på samme basis, hvilket sikrer frostmodstand. Det er forbudt at anbringe dele af møbler med fedt på støvede steder, mindre og større grusarealer eller lignende forurenede steder. I tilfælde af forurening af de fedtede dele, er det nødvendigt at fjerne det og påføre et nyt rent lag fedt. Efter fjernelse af søjlen skal hullet i jorden sikres med en prop, som beskytter mod vand og andet snavs.

VEDLIGEHOLDELE AF SKURE VED BUSSTOPPESTEDER
Påkrævet vedligeholdelse, der skal udføres mindst hver 6. måned:
1. Rengøring og vask af produktets overflade med vand med en mild sæbeopløsning
2. Tjek og eventuel stramning af løse spændeskiver
3. Overfladekontrol af stålkonstruktionen og om nødvendigt lokale reparationer i henhold til punkt 3. Instruktioner til reparation af korrosionsbeskyttende overfladeskader forårsaget af galvanisering eller kataforese og derefter pulverbelægningsfarver

Før tilretning skal følgende evalueres:
1. Skadens omfang
2. Omgivende temperatur skal være inden for +5 °C til +40 °C
3. Luftfugtighed må ikke overstige 80 %
4. Overfladetemperatur må ikke være mindre end 3 °C over dugpunkt

Reparationsprocedure:
1. Rens mekanisk det beskadigede område. Overfladen skal være ren, tør og ikke fedtet
2. Rens fedt af med alkohol eller petroleum
3. Gør overfladen ru med P120-sandpapir
4. Påfør zinkfarve med et højt indhold af zink, mindst 0,96 %
5. Efter tørring bruges P280-sandpapir til at afkratte og gøre overfladen let ru
6. Påfør pulverbelagt maling blandet med fortynder – ifølge producentens datablade

I tilfælde af større skader råder vi til, at man lader møbelproducenten varetage reparation.

VEDLIGEHOLDELSE AF GLAS OG POLYKARBONATPLADER
Påkrævet vedligeholdelse, der skal udføres mindst hver 6. måned:
1. Rengøring og vask af produktets overflade med vand med en mild sæbeopløsning
2. Tjek og eventuel stramning af løse spændeskiver
3. Tjek og eventuel udskiftning af tætninger
Enhver deformation af polykarbonat- eller glaspladen kræver øjeblikkelig udskiftning.

VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆ
Som med ståldele er det også nødvendigt at kontrollere trædelene regelmæssigt hver 6. måned. Dette forhindrer mere permanent skade på træet eller eventuel komplet udskiftning.
I tilfælde af ikke-standard overfladebehandling (som ikke anbefales i nedenstående vedligeholdelsesinstruktioner) i henhold til kundens udtrykkelige ønske, er kunden forpligtet til at følge den anbefalede vedligeholdelse af den givne overfladebehandling. Ikke-standard overfladebehandling er ikke underlagt UDEINVENTAR's garantibetingelser.

Vedligeholdelse af møbler fremstillet af gran/lærketræ
For gran/lærketræ er det vigtigt at opfriske det malede træ mindst hver 12. måned. Maling bør foregå i starten af sæsonen, dvs. om foråret.
Træet indeholder harpiks lommer, som fjernes og repareres under behandling. Det er dog ikke muligt at garantere 100 % fjernelse af harpiks lommerne. I tilfælde af lidt harpiks, som er naturligt for træet, er det nødvendigt at fjerne harpiksen omhyggeligt og male stedet igen.
SAYERLACK type HI 221x-malingssystemet bruges som standard til gran/lærkeplanker. Det er vandopløseligt imprægnering med tilføjet voks. Malingen påføres i tre lag. Hvis træmalingen er mekanisk beskadiget, er det nødvendigt at reparere det beskadigede område straks for at undgå skader på hele planken.
Ved reparation af træmaling bør træfugtigheden ikke overstige 16 %, lufttemperaturen bør ikke falde under + 5 °C og luftfugtigheden bør ikke være over 70 %.

Reparationsprocedure for beskadiget maling på gran/lærketræ:
1. Rengør området med et mildt rengøringsmiddel
2. Slib med sandpapir P120-150
3. Påfør et eller to lag træbeskyttelse (afhængigt af graden af skade) i henhold til det tidsinterval, der er specificeret af producenten. Vi anbefaler at bruge en svamp eller klud.

Påføringsprocedure for årlig vedligeholdelsesmaling af gran:
1. Slib med en slibesvamp (korn 100)
2. Påfør to lag træbeskyttelse i henhold til det tidsinterval, der er specificeret af producenten. Vi anbefaler at bruge en svamp eller klud.

 

I tilfælde af større træskader råder vi til, at man lader møbelproducenten varetage reparation eller at man bestiller nye planker.

Undtagelsen er TWISTULA-bænken, som er helt uden nogen former for overfladebehandling. Grundet de klimamæssige forhold ældes træet naturligt, hvilket viser sig ved en grålig eller sort fremtrædning i træet.


Vedligeholdelse af møbler fremstillet af egetræ
Egetræ indeholder et stort antal interne stoffer, især såkaldt garvesyre, som hjælper med at modstå miljøeffekterne på egetræ uden overfladebehandling, når dette er placeret udenfor. Efter påføring af overfladebehandlingen, som effektivt forhindrer vand i at trænge ind i træet, kommer effekten af disse indre stoffer ikke frem.
Egeplanker er beskyttet af SAYERLACK's tolags belægningssystem. Det er en vandbaseret maling med høj elasticitet, UV-beskyttelse og indhold af biocid. Malingen påføres i to lag. Det består af:
1x lag AM 549/XX … imprægnering blandet med vand (XX = nuancekode) - påført med børste
1x lag AZ 2130/89 … topmaling blandet med vand – såkaldt stærk glasering påført med højtryksspray

Garantibetingelser kræver en regelmæssig forebyggende kontrol af alle møblernes trædele mindst en gang hver 6. måned. Dette forhindrer mere permanent skade på træet eller eventuel komplet udskiftning. Hvis træmalingen er mekanisk beskadiget, er det nødvendigt at reparere det beskadigede område straks for at undgå skader på hele planken.
Ved overfladebehandlet egetræ er det vigtigt at restaurere malingen mindst en gang årligt. Maling bør foregå i starten af sæsonen, dvs. om foråret.
Det er ikke muligt præcist at fastlægge perioden for fornyelse af maling. Dette afhænger af vejrforholdene, og om bænkene udsættes for vejrlig hele året eller kun sæsonmæssigt. Generelt er det tilrådeligt at restaurere overfladelaget, hvis det er mekanisk beskadiget, for eksempel ved kanterne. Reparationer på overfladelaget kan foretages på stedet. Det tilrådes at afmontere plankerne fra bænkene efter flere års brug for at slibe og påføre de enkelte lag.
På grund af umuligheden ved at påføre ovennævnte malingssystem (påføring ved højtryksspray) på stedet bruges en vandbaseret topmaling til maling af reparationer - SAYERLACK AZ 2330/86. Under reparation af maling bør træfugtigheden ikke overstige 16 %, lufttemperaturen bør ikke falde under + 5 °C og luftfugtigheden bør ikke være over 70 %.

Undtagelsen er TWISTULA-bænken, som er helt uden nogen former for overfladebehandling. Grundet de klimamæssige forhold ældes træet naturligt, hvilket viser sig ved en grålig eller sort fremtrædning i træet.

 

 

 

 

 

 

 


Vedligeholdelse af møbler af ThermoWood-fyrretræ
THERMOWOOD tilhører 2. Klasse af biologisk resistens (ifølge KOMO-certificering), som repræsenterer en meget høj resistens over for råd. På grund af totalt fravær af næringsstoffer er THERMOWOOD i stand til at modstå alle skadedyr og svampe, der ødelægger træ. Som et resultat af disse ændringer er det muligt at bruge det både udvendigt og indvendigt uden problemer. Hvis THERMOWOOD ikke behandles, reduceres dets levetid ikke, men det er ikke muligt at garantere alle deklarerede egenskaber ved materialet, dannelse af revner større end kapillære revner og ujævne farveændringer. Regelmæssig behandling med OWATROL AQUADECKS sikrer imidlertid, at træets originale farve bevares. Uden behandling bliver træet gråt hurtigere afhængigt af de udendørs klimaforhold. Disse naturlige fænomener er ikke en defekt og kan ikke anerkendes som et legitimt garantikrav.
Garantibetingelser kræver en regelmæssig forebyggende kontrol af alle møblernes trædele mindst en gang hver 6. måned. Dette forhindrer mere permanent skade på træet eller eventuel komplet udskiftning. Hvis træmalingen er mekanisk beskadiget, er det nødvendigt at reparere det beskadigede område straks for at undgå skader på hele planken.
Ved overfladebehandlet ThermoWood er det vigtigt at restaurere malingen mindst en gang årligt. Maling bør foregå i starten af sæsonen, dvs. om foråret.
Vedligeholdelse af ThermoWood er muligt på to måder:
1. Slibning af overflade og gentagen påføring af OWATROL AQUADECKS
2. Fjernelse af restmalingen med OWATROL DILUNETT®, neutralisering af overfladen efter fjernelse af malingen med OWATROL NET-TROL® og efter korrekt tørring,
ny påføring af OWATROL AQUADECKS®. Alt efter de foreskrevne arbejdsprocedurer i de tekniske ark og på den relevante OWATROL-etiket.

Stærkt forvitrede områder kan kræve en tolags påføring afhængigt af tilstanden efter rengøring af træet og før påføring.
THERMOWOOD-træbehandlingsprodukter, der er tilgængelige:
OWATROL – AQUADECSK: gennemtrængningsklæbemiddel, slutbelægning i emballage 1, 2,5 og 10 l
OWATROL – NET-ROL: fjerner gråt træ, rengøringsmiddel, affedtningsmiddel og træneutraliseringsmiddel i pakker af 1 og 2,5 l
OWATROL – DILUNETT: malingfjerner op til otte lag, fjerner hærværksgrafitti i pakker af 1 og 2,5 l
Under reparation af maling bør træfugtigheden ikke overstige 16 %, lufttemperaturen bør ikke falde under + 5 °C og luftfugtigheden bør ikke være over 70 %.